Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
Betaling vindt altijd plaats aan het begin van het verenigingsjaar. Voor meerdere leden uit een gezin is een reductieregeling van toepassing.
De contributie is voor 1 training/les per week op vrijdagavond van 19.30- 22.00 uur.
De jeugd schiet vaak korter (van 19.30-20.30 uur), maar die mogen ook tot het eind blijven.

De contributie 2022 -2023 is als volgt vastgesteld:
Volwassenen € 96,- (exclusief 10,- NNHF contributie)
Jeugd € 84,- (exclusief 10,- NNHF contributie)
Aspiranten € 72,- (exclusief 10,- NNHF contributie)
Gezinskorting 25% van de verenigingscontributie voor elk 2e en volgende lid van het gezin.
Losse training: € 3,- (volwassenen) en € 2,- (jeugd) per avond.
Booghuur (recurve): € 2,- per avond of € 6,00 per maand.

NB de eerste 3 proeflessen zijn altijd gratis.